1. Alfabetet med bilder
2. Alfabetet
3. Verbet att ha
4. Verbet att ha 01
5. Verbet att ha då/nutid
6. Med mig
7. Darför att
8. Verbet vill
9. Verbet att äta
10. Frågor, har du?
11. Frågor 01
12. Frågor 02
13. Verbet vill då/nutid
14.Verbet vill - meningar
15. Siffror
16. Text 01
17. Text 02
18. Text 03
19. Text 04
20. Text 05
21. Text 06
22. Text 07
23. Uttryck och ord 01
24. Uttryck och ord 02