Lektioner

1. En och ett ord
المؤنث و المذكر

2. Bestämd och obestämd form
النكرة و المعرفة

3. Adjektiv
الصفة, القسم الأول

تعلم القراءة باللغة السويدية .4
القسم الأول
Läs Svenska

5. Den och det
ذلك و تلك

6.
Personliga pronomen
الضمائر الشخصية

7. Possessiva pronomen
الملكية

8. Verb
الفعل

9.الأمر و المصدر
Infinitiv & imperativ

10. المضارع و الماضي القريب
Presens & imperfekt/preteritum

11. الماضي الأبعد
Supinum

12. الفعل في الوصف الإستمراري
Presens particip

13. الفعل كوصف
Perfekt particip

14. الفعل في المجهول
Verbet i passiv form

15. إستخدام الفعل يصبح
Verbet blir

16. Svenska meningsuppbyggnad
بناية الجملة السويدية

17. Konjunktioner
حروف الجر

18. Adverb
الاحوال

19. Prepositionsadverbial,
متى تستخدم في و على

20. Substantivets numerus
المفرد و الجمع

21. Substantivets kasus
الملكية

22. Denna och detta
هذا و هذه

23. Prepositioner
كلمات الربط و التوضيح

24. Att ställa en fråga
السؤال

25. Ja och nej
نعم و لا

26. Inte och aldrig
أبدا ﻭ ﻻ

27. Om
لو و إذا

28. Motsatser
العكس

29. Hade jag varit dig
لو كنت مكانك

30. Dialog
المحادثة

31. Uppsats
موضوع التعبير